TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

Енерджи Инфо БГ »

2020 г. ще е ключова за електроенергийния сектор поради предстоящите промени в Закона за енергетиката


Соня Николова-Кадиева, председател на УС на Асоциация свободен енергиен пазар

Соня Николова-Кадиева, председател на УС на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ


2019 г. беше отново доста динамична за сектор електроенергетика. Усилията ни през изминалата година бяха насочени по няколко съществени теми – балансирането на електроенергийната система и повече прозрачност в сформирането на разходите на всички участници, недостатъци в правилата и работата на електроенергийната борса, ръста на цените на електроенергията на едро и липсата на планиране на дългосрочното предлагане на продукти.

От друга страна, промени в Закона за енергетиката изведоха на борсовия пазар ВЕИ производители между 1 и 4 МВт инсталирана мощност от 1 юли 2019 г, което увеличи дела на свободния пазар и ликвидността на предлагане на борсата.


Концентрирани съвместни усилия с работодателските организации
През 2019 г. имахме концентрирани съвместни усилия с работодателските организации, благодарение на които отпадна т. нар. вносна и износна такса. Благодарение на тази законова промяна стана възможна интеграцията на българския пазар с останалите европейски пазари. Малко по-късно през годината – през ноември, се осъществи и първото пазарно обединение на българо-румънска граница и позволи непрекъсната търговия в рамките на деня с 21 други страни от ЕС.

2020 г. ще е ключова за електроенергийния сектор поради предстоящите промени в Закона за енергетиката в посока либерализация на всички стопански потребители и поетапно за битовите. Тепърва ще се изготвят нормативните актове, като Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) отново ще е активна с предложения и становища до законодателите, които да гарантират ефективния и плавен преход от регулиран към свободен пазар.


Появяване на нови компании и засилване на конкуренцията
С излизането на повече потребители на свободен пазар очакваме появяването на нови компании и засилване на конкуренцията между доставчици, което е изцяло в полза на потребителите. Надяваме се постепенно развитието на електроенергийния ни пазар да го доближи до средноевропейския, но са необходими още много усилия за догонването – пълна пазарна интеграция със съседните страни, напълно либерализиран пазар, балансиращ пазар, съобразен с европейските регламенти и др.

За развитието на сектора и появата на нови доставчици е необходимо освобождаване на търговците от всички задължения, различни от основната им дейност по лиценция. Така например изискването за обезпечения на ЗкО и наложените индивидуални цели за енергийни спестявания при крайни потребители, освен че затрудняват работата на търговците, натоварват и потребителите с допълнителни разходи.

През последните години се наблюдава тенденция за засилване функцията на браншовите асоциации при изготвянето на националните енергийни политики. Тяхната експертиза е все по-търсена от представителите на държавната власт, което оценяваме като съществен позитив. АСЕП е отворена за членство към всички участници на електроенергийния пазар - производители, търговци, потребители, защото вярваме, че развитието на сектора зависи от колективните усилия на всички заинтересовани страни.


Четете още:

Енерджи ИНФО БГ
Енерджи ревю
Енерджи ИНФО БГ
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2021 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media