TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

Енерджи Инфо БГ »

АБЕА ще консултира общините за новите начини за получаване на европейски средства


Лияна Аджарова, председател на Асоциацията на българските енергийни агенции

Лияна Аджарова, председател на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ


Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) е безспорен лидер в областта на устойчивото енергийно планиране, моделиране и управление, дисперсионното моделиране на качество на въздуха, енергийните и екологичните анализи на общинско и регионално ниво.


20 години от основаването на Енергийна агенция – Пловдив
Тази година на 22 април се навършват 20 години от основаването на Енергийна агенция – Пловдив, първата енергийна агенция в България, организация с амбиция и визия да подкрепя общините да модернизират и трансформират сградите, системите и градовете на базата на енергийната ефективност и преминаване към възобновяема енергия.

В АБЕА успешно функционира единственият за Балканите независим Център за интегрирано управление на качеството на въздуха с мобилна лаборатория за измерване и изследване на параметри, свързани със замърсяването на въздуха. Центърът предлага разработване и мониторинг на общински планове за енергия и климат до 2030 г. съгласно новия Европейски пакет за климата и енергията, изготвя пътни карти за реализиране на сценарии от мерки и прави оценка на тяхното енергийно, екологично и климатично влияние върху местните общности. Центърът предлага и услуги, свързани с разработване на общински програми и планове за действие за намаляване на замърсяването на въздуха (чл. 27 от ЗЧАВ), енергийна ефективност (чл. 12 от ЗЕЕ), възобновяеми енергийни източници и биогорива (чл. 10 от ЗЕВИ), общински планове за действие за оползотворяване и управление на отпадъците (чл. 52 от ЗУО).

В Енергийна агенция – Пловдив функционира специализирана Лаборатория за изпитване на качеството на биогорива, компост и биоразградими отпадъци. Лабораторията е акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. През месец март 2017 г. лабораторията беше официално призната и включена в списъка на организациите за изпитване на European Pellet Council, като участва в процеса на ENPlus сертифициране на пелети и GoodChips за чипс. Лабораторията разработва съвместно със своите клиенти иновативни технологии за оползотворяване на биоотпадъците.

Друга успешна структура е Обсерваторията за обмен на данни за енергия, околна среда и климат, която събира, структурира, обработва и визуализира данни, необходими за изработване на стратегически общински документи, свързани с качество на атмосферния въздух, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, управление на отпадъците, други. Тези валидирани данни са основата на професионалните анализи, прогнози и сценарии за енергийно развитие, както и позициите, които разработва АБЕА.


Софтуерен пакет за прилагане на енергиен мениджмънт съгласно ISO 50001
Членовете на АБЕА са адаптирали за българските предприятия софтуерен пакет за прилагане на енергиен мениджмънт съгласно ISO 50001, който улеснява въвеждането на стандарта. АБЕА разполага с международен екип, който осъществява консултации за предприятията, въвеждащи стандарта в своята производствена дейност. Някои от тях изпълняват и ключови проекти в областта на интелигентните градове, енергийни и екологични технологични иновации, сгради с близко до нулево енергийно потребление и биоикономика. Енергийните агенции и центрове са истински работилници за добри практики за общини, МСП и домакинства, целящи по-добро енергийно бъдеще за България.

Инициативите на АБЕА за 2020 г. са свързани с предизвикателствата за прилагане на енергийните и екологични иновативни решения в българските общини и домакинства. АБЕА мобилизира общините, като им съдейства за включване в проекти за интелигентни градове и внедряване на енергиен мониторинг и мениджмънт, както и концептуализиране на енергийно позитивни градски зони. Общините се запознават с новаторски политики и подходи за разработване на дръзки енергийни визии, за да прилагат иновативни технологии за намаляване на нивата на емисиите, замърсяващи градския въздух и глобалния климат - нови технологии за оползотворяване на биоразградимите отпадъци за енергия и нови продукти, системи за интелигентен сграден и градски енергиен мениджмънт, ВЕИ-базирано отопление и охлаждане в обществени и жилищни сгради, както и дигитализирането на информационните потоци за града. АБЕА ще консултира общините за новите начини за получаване на европейски средства и за инвестиционни проекти, които могат да бъдат развити в страната. Например Енергийна агенция - Пловдив вече работи с Европейския съвет на Конвента на кметовете за привличане на финансиране за по-мащабни проекти на общините.


Четете още:

Енерджи ИНФО БГ
Енерджи ревю
Енерджи ИНФО БГ
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2021 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media