TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

Енерджи Инфо БГ »

Сред основните ни цели са насърчаване и подпомагане развитието на конкурентни пазарни отношения


Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България

Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (ATEБ), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ


Изминалата година беше много съществена за развитието на енергийния пазар в България. През 2019 г. след дълго отлагане бяха премахнати таксите, налагани върху електроенергията за внос и износ. Вследствие на тази промяна стана възможно обединяването ни с единния Европейски пазар в рамките на деня. Отпадането на таксите способства и за засилване на трансграничната търговия, като в периодите с по-ниски цени в България се наблюдаваше нетен износ, а когато цените у нас бяха по-високи (през зимните месеци), имахме дни, в които страната ни се превърна в нетен вносител. От друга страна обаче, продължи тенденцията за увеличаване на дела на краткосрочната търговия – ден за ден. Така на платформата пазар ден напред на борсата се търгуваха между 20% и 35% от количествата за свободен пазар. Този борсов сегмент се характеризираше с големи ценови промени в рамките на съседни часове и дни. Затова не бяха изключение периодите, когато постигнатите цени на БНЕБ значително надхвърляха тези на другите европейски борси.


Допълнително отваряне на пазара
Нормативните промени през изминалата година бяха насочени към допълнително отваряне на пазара, като на него бяха изкарани малките ВЕИ производители с инсталирана мощност между 1 и 4 MW. Въпреки това при потреблението се наблюдаваше обратна тенденция. Стопански клиенти, присъединени към мрежата на ниско напрежение, започнаха да се връщат от свободния към регулирания пазар. Тази миграция беше продиктувана от по-добрите ценови условия, които предлага регулираният сегмент. Друга съществена промяна, която се очаква да раздвижи пазара на нови ВЕИ мощности, бе правото новоизградени централи да сключват директни двустранни договори с търговци или крайни клиенти, като последните не заплащат добавката “задължения към обществото”, а сделки не минават през енергийната борса. Влияние върху пазара оказаха едностранните промени в правилата и тарифите на БНЕБ. Борсата вече изисква пазарните участници да предоставят по-високи обезпечения, както и прие по-високи тарифи за дългосрочните сделки с ВЕИ производителите. Това съответно допълнително оскъпи търговията на нейните платформи.


Подобряване функционирането на пазара и на енергийната борса
Сред основните цели на АТЕБ са насърчаване и подпомагане развитието на конкурентни пазарни отношения в електроенергийния сектор в страната. През 2020 г. ще фокусираме усилията си върху подобряване функционирането на пазара и на енергийната борса, продължаване на процеса на пазарно обединение със съседни пазарни зони, отпадане на задължителната търговия на електроенергия и газ през борсови платформи и подобряване работата на балансиращия пазар. В момента тече обсъждане на промени в балансиращия пазар, които съществено ще увеличат цената за балансиране. Надяваме се предоставените от нас анализи да бъдат взети предвид и да не се стига до шокови цени на балансиращата енергия. Ще бъдем активни и по темата с енергийната ефективност, защото в края на годината приключва периодът, в който страна ни ще трябва да се отчете за постигнатия напредък в този сектор. Отново ще се опитаме да сме в тясна комуникация на експертно и ръководно ниво с отговорните институции в сектора като МЕ, КЕВР, АУЕР, както и с основните производители на електроенергия и БНЕБ. При осъществяване на дейността си активно си сътрудничим с Европейската федерация на енергийните търговци (EFET) и нашите партньори от регионалните асоциации на търговци на електроенергия.


Четете още:

Енерджи ИНФО БГ
Енерджи ревю
Енерджи ИНФО БГ
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2021 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media