TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

Енерджи Инфо БГ »

Преходът към нисковъглеродна икономика ще бъде сериозно предизвикателство за нас през идните години


Теменужка Петкова, министър на енергетиката


Теменужка Петкова, министър на енергетиката, за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ


През изминалата 2019 г. Министерството на енергетиката продължи активната си работа за диверсификация на енергийните източници и осигуряване на конкурентни енергийни доставки в полза на потребителите. Основните ни усилия бяха съсредоточени върху реализация на проектите, които ще съдействат за изпълнението на тези цели: изграждане на междусистемната връзка Гърция–България, разширение и модернизиране на газопреносната инфраструктура, както и вземането на решение за участие в проектната компания за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис, Гърция.

Гарантиране на енергийната сигурност и задълбочаване на конкуренцията са основните цели на нашата работа и в областта на електроенергетиката. Съсредоточихме усилията си върху либерализацията на електроенергийния и на газовия пазар. В страната вече работи газова борса и резултатите от това са видими.

След дългогодишна подготвителна работа, строителството на междусистемната връзка Гърция–България вече е факт. Очаква се тя да бъде въведена в търговска експлоатация в края на тази година, изцяло в синергия с Трансадриатическия газопровод.


Разширяване на вътрешната газопреносна инфраструктура
Напредва работата ни по разширяване на вътрешната газопреносна инфраструктура, в съответствие с актуализираната от Народното събрание енергийна стратегия на страната. През 2019 г. въведохме в експлоатация първите 11 км от трасето – от българо-турската граница до компресорна станция "Странджа". В момента работата по изграждане на газопровода от турско-българската до българо-сръбската граница напредва с ускорени темпове, по-голямата част от необходимите тръби вече са на трасето, изградена е и газоизмервателна станция.

Разширението на газопреносната инфраструктура, по което работим активно, ще даде възможност за гарантиране на енергийната сигурност не само в България, а и в целия регион на Югоизточна Европа – изцяло в синхрон с концепцията ни за създаване на газоразпределителен център в страната.

Изграждаме новите съоръжения изцяло в съответствие с европейските изисквания: на изхода за Сърбия има 22% свободен капацитет, което означава, че всеки, който желае, ще може да транспортира природен газ по тази инфраструктура. Това са реални стъпки за диверсификация на енергийните доставки.

През изминалата година реализирахме решението си да участваме като акционер в изграждането на терминала за втечнен природен газ край Александруполис. Чрез "Булгартрансгаз" ЕАД България ще придобие 20% дял в проекта. "Булгаргаз" ще участва в обвързващата фаза на процедурата по пазарен тест за резервиране на капацитет, като заяви до 500 млн. куб. м на година, но не по-малко от 300 млн. куб. м на година, за период от 3 до 5 години.

Важно е да отбележим, че с реализацията на тези проекти значителен дял от потреблението на природен газ в България вече ще бъде диверсифицирано. По договора ни с Азербайджан и чрез инфраструктурата на интерконектора Гърция–България очакваме доставка на 1 млрд. куб. м газ годишно. Отделно от това, от м. юни 2019 г. до края на годината България вече достави втечнен природен газ през гръцкия терминал на Ревитуса в размер на 500 млн. куб. м.

През изминалата година направихме сериозни стъпки към либерализацията на газовия пазар. В страната вече действа борса за търговия с природен газ, чиито резултати са видими – цените, постигнати на нейната платформа са значително по-ниски от тези по основния ни договор. Уверена съм, че и през настоящата година тя ще продължи да се развива и очаквам в бъдеще да бъдат постигнати още по-добри условия за потребителите.


Пълна либерализация на електроенергийния пазар
В областта на електроенергетиката един от основните акценти в нашата работа е пълната либерализация на електроенергийния пазар. Както вероятно се знае, България е една от последните държави в Европейския съюз, която все още не е либерализирала напълно своя електроенергиен пазар. Освен закъснението, този факт има и своите плюсове – можем да се поучим от грешките на другите и да не ги допускаме. За нас е от изключителна важност този процес да се извърши плавно, в период от 3 до 5 години, съпътстван от мерки за защита на уязвимите потребители. Планираме от началото на м. юли още една стъпка в процеса на пълна либерализация - малките стопански субекти, които са присъединени на ниско напрежение, също да излязат на борсата. В следващите месеци и години това ще се случи поетапно и за битовите потребители.

Едно от най-сериозните предизвикателства в нашата работа през тази година е свързано с амбициозните цели, поставени от новата Европейска комисия, вече известни в обществото като т. нар. зелена сделка. Без съмнение, преходът към нисковъглеродна икономика и постигането на нулеви емисии към 2050 г. в европейски мащаб, е сериозно предизвикателство за българската енергетика, в която въглищните ТЕЦ осигуряват около 46% (в зимните месеци – и до 60%) от електроенергията в страната. Ясно е, че работата на тези централи през идните години, при стриктно спазване на съвременните екологични норми, е въпрос на енергийна и на национална сигурност. С тези мотиви ние заложихме тази перспектива в нашия Интегриран национален план Енергетика и климат, който обхваща периода до 2030 г., с хоризонт до 2050 г.

Българското правителство винаги е поддържало тезата, че преходът към нисковъглеродна икономика е необходим, но трябва да бъде справедлив, плавен и съобразен със спецификите на всяка страна. И по никакъв начин да не поставя под риск енергийната сигурност на държавите членки на ЕС.


Старт на процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ Белене
Развитието на ядрената енергетика е един от вариантите за справяне с тези предизвикателства. Тя осигурява електроенергия без емисии, на конкурентни цени. През изминалата година положихме сериозни усилия, за да стартираме процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ Белене и считаме, че през настоящата 2020 г. има всички предпоставки тя да завърши успешно. Удовлетворени сме от факта, че в тази процедура участват едни от най-сериозните компании в сектора. В края на миналата година беше изготвена кратката листа на кандидатите и те вече потвърдиха своята готовност да подадат обвързващи оферти. Това са руската Росатом, Корейската хидро-атомна корпорация, китайската CNNC, американската General Electric и френската Framatome.

Това са само част от основните цели в нашата работа и стъпките за тяхното изпълнение. Уверени сме, че това е пътят за гарантиране на енергийна сигурност и конкурентни енергийни доставки в полза на всички потребители.


Четете още:

Енерджи ИНФО БГ
Енерджи ревю
Енерджи ИНФО БГ
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2021 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media