TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

SIEMENS БЪЛГАРИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ & СЕРВИЗ НА ЕНЕРГИЙНО ОБОРУДВАНЕ

Siemens България, Направления Енергия и газ & Сервиз на енергийно оборудване

Фирма: Siemens България, Направления Енергия и газ & Сервиз на енергийно оборудване
Държава:България
Град:София
Пощ. код:1309
Адрес:ул. "Кукуш" 2
Телефон:02 8115 653
Факс:02 8115 622
Електронна поща:juliana.andreeva@siemens.com
Уеб сайт:www.siemens.bg
 Влез на сайта на Siemens България, Направления Енергия и газ & Сервиз на енергийно оборудване
Ръководител:Вихрен Стойнов, ръководител Направления Енергия и газ & Сервиз на енергийно оборудване
Лица за контакти:Юлиана Андреева, офис мениджър
Структура в страната:Офис в София - (02) 8115 653
Предмет на дейност:Портфолиото на направление Енергия и Газ посреща предизвикателствата на динамичната пазарна среда и включва:
-Газови турбини с висока ефективност и екологична устойчивост с мощност от 5 до 400 MW;
-Парни турбини в обхват на производителност от 45 kW до 1900 MW;
-Генератори в обхват на мощност от 25 до 2235 MVA; инсталиран парк от над 3500 машини;
-Компресори, отговарящи на специфичните изисквания на клиентите ни в нефто-газовия отрасъл;
-Комплексни решения за електроцентрали с концепции за газови електроцентрали: от разширени силови установки до комплексни централи, изградени „до ключ”;
Направление Сервиз на енергийно оборудване предлага:
-Експертно заводско и полево сервизно обслужване;
-Поддръжка, ремонти, замени, модернизации на компоненти като газови, парни и вятърни турбини, генератори в мащабни и промишлени електроцентрали и компресори за нефто-газовата промишленост;
-Дистанционен мониторинг и диагностика на турбини и турбинни компоненти.
Референции:Когенерация Пловдив - ЕВН;
модификация на котли за намаляване нивото на нормализирани NOx емисии под 180 mg/Nm3 в ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3”.
Чужди партньори:Siemens България е дъщерна фирма на Siemens AG.
Области на приложение: Топлоенергетика, Електроенергетика, ВЕИ Енергетика, Ядрена енергетика, Газификация, въглища, нефт
Продукти: Парни турбини, газови турбини, Пещи и горивни системи за твърди и прахообразни горива, Горелки и горивни системи за течни и газообразни горива, Филтри, оборудване и системи за обезпрашаване, сероочистка, намаляване на азотните окиси, Тръби, арматура, радиатори, конвектори, автоматика за сградно отопление и климатизация, Измервателно и тестово оборудване за топлоенергетика и топлоснабдяване, Трифазни генератори – синхронни и асинхронни, Монофазни генератори – синхронни, асинхронни, постояннотокови, Оборудване и системи за непрекъсваемо и аварийно електрозахранване, моторгенератори, Токозахранващи модули, зарядни устрйства за акумулатори, Прекъсвачи, разединители, защити, вентилни отводи ВН, Трансформатори ВН, подстанции, Трансформатори СрН, трансформаторни постове, Системи и оборудване за коригиране на фактора на мощността, филтри за хармоници, Заземителни инсталации ВН и Ср.Н, Мощни кондензатори и индуктори, Турбини и турбогенератори за ВЕЦ, Арматура за ВЕЦ, Системи за управление на ВЕЦ, Комутационно оборудване за ВЕЦ, Измервателно оборудване за ВЕЦ, Компоненти за ВЕЦ, Изграждане и присъединяване на ветроенергийни системи, Инсталации за изгаряне/пиролиза на биомаса, Инсталации за газификация на биомаса, Котли, компоненти и оборудване за системи на биомаса, Управляващо и измервателно оборудване за системи за биогорива, Съоръжения за атомни централи - парогенератори, кондензатори, турбини, електрогенератори, помпи, Компоненти и автоматика за атомни централи – тръби, клапани, арматура, датчици, изпълнителни механизми, Електрооборудване за атомни централи, Инженеринг на системи и инсталации за ядрени централи, Тръбопроводи, арматура, компресори, измервателно оборудване, съдове за съхранение и транспорт на газообразни горива, Тръбопроводи, арматура, помпи, измервателно оборудване, съдове за съхранение и транспорт на течни горива, Измервателно и управляващо оборудване за газоразпределителни системи – манометри, разходомери, газомери, газдетектори, газанализатори, редуктори на налягане, газостанции

« Назад
Via Expo
БФА
Екология & Инфраструктура
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2018 TLL Media        Начало   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media