TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

СИМЕНС ЕНЕРДЖИ ЕООД

Сименс Енерджи ЕООД

Фирма: Сименс Енерджи ЕООД
Държава:България
Град:София
Пощ. код:1309
Адрес:ул. "Кукуш" 2
Телефон:02 8115 653
Факс:02 8115 622
Електронна поща:siemens-energy.bg@siemens.com
Ръководител:Вихрен Стойнов - Управител; Зорка Иванова - Управител
Лица за контакти:Юлиана Андреева, офис мениджър
Структура в страната:Административен офис в София - (02) 8115 653
Производствено поделение Правец - ул. „Строител“ No. 3
2160 – гр. Правец
Предмет на дейност:Проучване и развитие, инженеринг, производство, продажба, дистрибуция, изграждане и сервизни дейности на продукти, системи, съоръжения и решения в областите на:
* Производство, пренос, разпределение и съхранение на енергия
* Системи за управление, автоматизация и цифровизация на съоръжения и инсталации в енергийния сектор и промишлеността
* Съоръжения за добив на нефт и газ, преработка, производство, използване и измерване на течни субстанции, пренос на газ
* Производство на топлинна енергия
* Производство на компоненти за измервателна апаратура и съоръжения високо напрежение и предоставяне на свързаните с това услуги.
Референции:Когенерация Пловдив - ЕВН;
Модификация на котли за намаляване нивото на нормализирани NOx емисии под 180 mg/Nm3 в ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3”;
Oсигуряване на експлоатационна надеждност на ТЕЦ в аварийни режими – Лукойл Нефтохим Бургас;
Модернизация на турбоагрегат ТГ4 и ТГ 3 с нова противоналегателна турбина – Топлофикация София ЕАД;
Модернизация на автоматизирана система на водоподготвителна инсталация и реагентните стопанства Telelperm XP – АЕЦ Козлодуй ЕАД.
Области на приложение: Топлоенергетика, Електроенергетика, ВЕИ Енергетика, Ядрена енергетика, Газификация, въглища, нефт
Продукти: Парни турбини, газови турбини, Пещи и горивни системи за твърди и прахообразни горива, Горелки и горивни системи за течни и газообразни горива, Филтри, оборудване и системи за обезпрашаване, сероочистка, намаляване на азотните окиси, Тръби, арматура, радиатори, конвектори, автоматика за сградно отопление и климатизация, Измервателно и тестово оборудване за топлоенергетика и топлоснабдяване, Трифазни генератори – синхронни и асинхронни, Монофазни генератори – синхронни, асинхронни, постояннотокови, Оборудване и системи за непрекъсваемо и аварийно електрозахранване, моторгенератори, Токозахранващи модули, зарядни устрйства за акумулатори, Прекъсвачи, разединители, защити, вентилни отводи ВН, Трансформатори ВН, подстанции, Трансформатори СрН, трансформаторни постове, Системи и оборудване за коригиране на фактора на мощността, филтри за хармоници, Заземителни инсталации ВН и Ср.Н, Мощни кондензатори и индуктори, Турбини и турбогенератори за ВЕЦ, Арматура за ВЕЦ, Системи за управление на ВЕЦ, Комутационно оборудване за ВЕЦ, Измервателно оборудване за ВЕЦ, Компоненти за ВЕЦ, Изграждане и присъединяване на ветроенергийни системи, Инсталации за изгаряне/пиролиза на биомаса, Инсталации за газификация на биомаса, Котли, компоненти и оборудване за системи на биомаса, Управляващо и измервателно оборудване за системи за биогорива, Съоръжения за атомни централи - парогенератори, кондензатори, турбини, електрогенератори, помпи, Компоненти и автоматика за атомни централи – тръби, клапани, арматура, датчици, изпълнителни механизми, Електрооборудване за атомни централи, Инженеринг на системи и инсталации за ядрени централи, Тръбопроводи, арматура, компресори, измервателно оборудване, съдове за съхранение и транспорт на газообразни горива, Тръбопроводи, арматура, помпи, измервателно оборудване, съдове за съхранение и транспорт на течни горива, Измервателно и управляващо оборудване за газоразпределителни системи – манометри, разходомери, газомери, газдетектори, газанализатори, редуктори на налягане, газостанции

« Назад
Енерджи ИНФО БГ
Енерджи ревю
Енерджи ИНФО БГ
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2021 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media