TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

ЕНЕРГОИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД

Енергоимпорт - експорт ООД

Фирма: Енергоимпорт - експорт ООД
Държава:България
Град:Стара Загора
Пощ. код:6000
Адрес:ул. "Св. Княз Борис I" 93, ет. 8 офис 9
Телефон:0035942604832
Факс:0035942604832
Мобилен телефон:00359898779979
Електронна поща:office@enimex-bg.com
Уеб сайт:www.enimex-bg.com
 Влез на сайта на Енергоимпорт - експорт ООД
Ръководител:инж. Петко Михайлов
Лица за контакти:Димитър Михайлов
Структура в страната:гр. Бургас - тел: 0898554825
Предмет на дейност:Ел. монтажни и ел. ремонтни работи по основното и спомагателното оборудване на ел. централи и подстанции, в т.ч. модернизация на ел. разпределителните уредби средно и ниско напрежение, рехабилитация на мощни турбогенератори и силови трансформатори на ТЕЦ.
Регенерация на трансформаторни и турбинни масла.
Референции:ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД;
“AES Гълъбово”;
“КонтурГлобал Марица Изток 3” АД;
“Мини Марица-изток” ЕАД;
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
“Аурубис България” АД;
“Лукойл Нефтохим Бургас” АД;
“КЦМ 2000 груп” АД;
"Захарни заводи” ЕАД;
"Игналинска Атомна Централа" АД.
Чужди партньори:“Шнайдер Електрик;
“Юкогава”, Япония;
“OBO Bettermann”, Германия;
“Niedax”, Германия;
“ABB”, България;
“SCAME”, Испания;
“SIEMENS”, Германия;
“NAKIN”, Китай;
“STAL”, Германия;
“GOSSEN METRAWATT”, Германия;
“Alstom”, Франция;
“Энергосервиз” ОАО, Русия;
“Механика плюс”, Украйна;
“Toshiba” Co, Япония;
АЕЦ “Игналина”, Литва.
Области на приложение: Енергийна ефективност, Топлоенергетика, Електроенергетика, Ядрена енергетика
Продукти: Обследване на сгради, Обследване на съоръжения, Енергийно ефективни съоръжения, Енергийно ефективни технологии, Енергоспестяващо осветление, Парни турбини, газови турбини, Дизелови, бензинови, газови и стърлингови двигатели за енергетиката, Пещи и горивни системи за твърди и прахообразни горива, Топлообменници – пластинчати, въздушни, изпарители, кондензатори, рекуператори, регенератори, подгреватели, Филтри, оборудване и системи за обезпрашаване, сероочистка, намаляване на азотните окиси, Котли за сградно отопление и БГВ, Тръби, арматура, радиатори, конвектори, автоматика за сградно отопление и климатизация, Измервателно и тестово оборудване за топлоенергетика и топлоснабдяване, Трифазни генератори – синхронни и асинхронни, Монофазни генератори – синхронни, асинхронни, постояннотокови, Оборудване и системи за непрекъсваемо и аварийно електрозахранване, моторгенератори, Токозахранващи модули, зарядни устрйства за акумулатори, Прекъсвачи, разединители, защити, вентилни отводи ВН, Кабели, кабелна арматура, електропроводи, изолатори ВН, Трансформатори ВН, подстанции, Прекъсвачи, КРУ, разединители СрН, Защитни апарати, защити от пренапрежения, моторзащити СрН, Кабели, кабелна арматура, електропроводи, изолатори, Трансформатори СрН, трансформаторни постове, Автоматични прекъсвачи, разединители, контактори, предпазители НН, Защити от пренапрежения, дефектнотокови защити, моторни защити НН, Кабели, проводници, шини, изолатори, съединители НН, Ключове, контакти, разпределителни кутии, клеми инсталационни материали НН, Електродвигатели СрН и НН, асинхронни, постояннотокови, стъпкови, Електрозадвижвания СрН и НН, моторни пускатели, честотни инвертори, Системи и оборудване за коригиране на фактора на мощността, филтри за хармоници, Измервателно и тестово оборудване за електроенергетиката, Кабелоносещи и кабеловодещи системи, Заземителни инсталации ВН и Ср.Н, Мощни кондензатори и индуктори, Електрооборудване за атомни централи, Инженеринг на системи и инсталации за ядрени централи

« Назад
Енерджи ИНФО БГ
Енерджи ревю
Енерджи ИНФО БГ
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2021 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media