TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

ЕНЕРДЖИ-КА ЕООД

Енерджи-Ка ЕООД

Фирма: Енерджи-Ка ЕООД
Държава:България
Град:Пловдив
Пощ. код:4004
Адрес:бул. Кукленско шосе 9П
Телефон:032 676145
Електронна поща:energy-ka@energy-ka.net
Уеб сайт:www.energy-ka.net
 Влез на сайта на Енерджи-Ка ЕООД
Структура в страната:София 1040
бул. Драган Цанков 36,
Интерпред СТЦ - София, офис Б408
Тел./факс: +359 2 9695073
Сливен 8800
Бул. „Стефан Караджа“ №6
Тел: 044/ 62 52 95
e-mail: office.sliven@energy-ka.net
Предмет на дейност:„Енерджи-Ка” ЕООД развива своята дейност от 1998 г. в индустриалния и обслужващия сектор за инженерингови услуги, автоматизация на процесите и развитие на системи за производство на ел.енергия. Компанията се е специализирала в изграждането „до ключ” на съвременни високоефективни инсталации, прилагайки всички европейски норми и стандарти в различни проекти – от индустриални предприятия до административни сгради и търговски центрове, хотели, от ВЕЦ-ове и ТЕЦ-ове до фотоволтаични системи.
„Енерджи-Ка” ЕООД развива в България следните дейности:
* Проектиране и изграждане на електрически инсталации
* Проектиране и изграждане на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации
* Проектиране и изграждане на ВиК инсталации
* Пожароизвестителни и противопожарни инсталации
* Проектира, развива и изгражда инсталации за управление на сгради (BMS)
* Трансформаторни подстанции СрН/НН
* Електрически табла СрН/НН
* Високомощни табла за НН (Power Center), табла за управление и контрол на електрически двигатели (MCC) и табла за собствени нужди
* Системи за управление и контрол
* Системи за автоматизация
* ТЕЦ и Когенерационни централи
* Инсталации за повдигане и обработване на води
* Монтаж на апаратура и машини
* Топлинни и охлаждащи централи
* Пневматични инсталации
* Изграждане на ВЕЦ и Фотоволтаични системи
Области на приложение: Енергийна ефективност, Топлоенергетика, Електроенергетика, ВЕИ Енергетика
Продукти: Енергийно ефективни съоръжения, Енергийно ефективни технологии, Енергоспестяващо осветление, Когенерационни инсталации, Топлообменници – пластинчати, въздушни, изпарители, кондензатори, рекуператори, регенератори, подгреватели, Филтри, оборудване и системи за обезпрашаване, сероочистка, намаляване на азотните окиси, Трифазни генератори – синхронни и асинхронни, Монофазни генератори – синхронни, асинхронни, постояннотокови, Оборудване и системи за непрекъсваемо и аварийно електрозахранване, моторгенератори, Токозахранващи модули, зарядни устрйства за акумулатори, Прекъсвачи, разединители, защити, вентилни отводи ВН, Кабели, кабелна арматура, електропроводи, изолатори ВН, Трансформатори ВН, подстанции, Прекъсвачи, КРУ, разединители СрН, Защитни апарати, защити от пренапрежения, моторзащити СрН, Кабели, кабелна арматура, електропроводи, изолатори, Трансформатори СрН, трансформаторни постове, Автоматични прекъсвачи, разединители, контактори, предпазители НН, Защити от пренапрежения, дефектнотокови защити, моторни защити НН, Кабели, проводници, шини, изолатори, съединители НН, Ключове, контакти, разпределителни кутии, клеми инсталационни материали НН, Системи и оборудване за коригиране на фактора на мощността, филтри за хармоници, Измервателно и тестово оборудване за електроенергетиката, Кабелоносещи и кабеловодещи системи, Заземителни инсталации ВН и Ср.Н, Търговия с електроенергия, Малки водноелектрически централи, Турбини и турбогенератори за ВЕЦ, Системи за управление на ВЕЦ, Комутационно оборудване за ВЕЦ, Измервателно оборудване за ВЕЦ, Компоненти за ВЕЦ, Кабели, трансформатори и ел. оборудване за ветроенергийни системи, Автономни PV системи, Хибридни PV системи, Фотоволтаични панели , Инвертори за PV системи, Контролери за PV системи, Измервателно оборудване за PV системи, Мълниезащити за PV системи, Кабели и конектори за PV системи, Концентратори и отражатели за PV системи, Инсталации за изгаряне/пиролиза на биомаса, Котли, компоненти и оборудване за системи на биомаса

« Назад
Енерджи ИНФО БГ
Енерджи ревю
Енерджи ИНФО БГ
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2022 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media