TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

ТИТА-КОНСУЛТ ООД

Тита-Консулт ООД

Фирма: Тита-Консулт ООД
Държава:България
Град:София
Пощ. код:1680
Адрес:ул. Лъвски рид №20
Телефон:02 964 0950
Мобилен телефон:0885 105975
Електронна поща:office@thetaconsult.com
Уеб сайт:www.thetaconsult.com
 Влез на сайта на Тита-Консулт ООД
Ръководител:Явор Андреев - Управител
Лица за контакти:Явор Андреев - Управител
Предмет на дейност:29 години ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА РАДИАЦИОННИЯ КОНТРОЛ И РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА: - Въздушно гама сканиране на големи територии с детекторна система, носена от хеликоптер; оценка на замърсяването; изготвяне на карти; - Наземно обследване (радиационно разузнаване) на елементи от инфраструктурата (терени, сгради, съоръжения и др.); - Превоз на радиоактивни вещества; - Измервания на йонизиращи лъчения; - Оценка на дозите и контрол на дозовото натоварване; - Оценка на радиационния риск за населението и околната среда; - Третиране на радиоактивно замърсени почви и рекултивация на терени; - Решаване на нестандартни задачи, свързани с радиоактивността; Тита-Консулт ООД притежава всички необходими документи за своята дейност, включително: Сертификат за акредитация на Орган за контрол от вида С, съгласно EN ISO/IEC 17020:2012, със следния обхват: • Радиационен контрол на работна, жизнена и околна среда, включително измерване на радон в околна среда, сгради и помещения; • Проверка за херметичност на радиоактивни източници; • Радиационен контрол на твърди материали, предвидени за рециклиране. Освобождаване от регулаторен контрол; Сертификат за СУК, съгласно ISO 9001; - Сертификат за СУЗБУТ, съгласно ISO 45001; - Сертификат за СУСИ, съгласно ISO 27001; Сертификат за СУОС, съгласно ISO 14001. Тита-Консулт ООД предлага проектиране, доставка, монтаж, поддръжка и сервиз на: - Уреди и системи за радиационен контрол и дозиметрия; - Радиоизотопни плътномери, нивомери, нивосигнализатори, системи за измерване на концентрация, захарo- и влагосъдържание и др; - Стационарни, мобилни и преносими рентгенови системи за проверка на хора, багажи, товари и превозни средства; - Уреди за детекция и идентификация на експлозиви и наркотици; - Преносими уреди за химически анализ на твърди и течни веществава; - Сертифицирани източници на йонизиращи лъчения.

ВИЕ ИМАТЕ ПРОБЛЕМ С РАДИОАКТИВНОСТТА - НИЕ ГО РЕШАВАМЕ!
Референции:АЕЦ "Козлодуй", ДП "РАО", АЯР, ИЯИЯЕ към БАН, НЦРРЗ, ГД "ГП", Агенция "Митници", Департамент по Енергетика на САЩ, МААЕ.
Чужди партньори:Thermo (Германия); Berthold (Германия); ORTEC (САЩ); Automess (Германия); Nuctech (Китай); NUVIA Instruments (Германия); Eckert & Ziegler (Германия); ARMANO (Германия); FCI (САЩ); ITEC (Италия); PNNL (САЩ).
Области на приложение: Ядрена енергетика
Продукти: Инженеринг на системи и инсталации за ядрени централи, Измервателно и тестово оборудване за атомна (ядрена) енергетика

« Назад
Енерджи ИНФО БГ
Енерджи ревю
Енерджи ИНФО БГ
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2023 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media