TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

ТИТА-КОНСУЛТ ООД

Тита-Консулт ООД

Фирма: Тита-Консулт ООД
Държава:България
Град:София
Пощ. код:1164
Адрес:бул. "Джеймс Баучер" 5А
Телефон:02 964 0950
Факс:02 964 0950
Мобилен телефон:0885 105975
Електронна поща:office@thetaconsult.com
Уеб сайт:www.thetaconsult.com
 Влез на сайта на Тита-Консулт ООД
Ръководител:Явор Андреев
Структура в страната:Втори офис - гр. Козлодуй
Предмет на дейност:ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА РАДИАЦИОННИЯ КОНТРОЛ И РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА!
Вече 24 години Тита-Консулт ООД е на свободния пазар и през това време се утвърди като надежден партньор на държавни институции и частни фирми, които имат отношение към радиационния контрол и радиационната защита.
Тита-Консулт ООД притежава всички необходими документи за своята дейност, като:
- Сертификат за акредитация на Орган за контрол от вида С съгласно EN ISO/IEC 17020:2012, със следния обхват:
* Радиационен контрол на работна, жизнена и околна среда, включително измерване на радон в околна среда, сгради и помещения;
* Проверка за херметичност на радиоактивни източници (алфа-, бета-, гама- и неутрони) използвани в промишлеността, медицината и науката;
* Радиационен контрол на твърди материали (метали, строителни материали и др.) предвидени за рециклиране. Освобождаване от регулаторен контрол (безусловно и условно);
- Сертификат за съответствие на Системата за управление на качеството с БДС EN ISO 9001:2008; - Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения;
- Лицензия за превоз на радиоактивни вещества.
Фирмата притежава практически опит, квалифицирани специалисти и технически средства за извършване на дейности като:
- Въздушно гама сканиране (радиационно разузнаване) на големи територии с детектори, носени от хеликоптер; оценка на замърсяването; изготвяне на карти;
- Наземно обследване (радиационно разузнаване) на елементи от инфраструктурата (терени, пътища, сгради, съоръжения и др.); локализиране на зони със замърсяване;
- Третиране на радиоактивно замърсени почви и рекултивация на терени;
- Превоз на радиоактивни вещества;
- Измервания на йонизиращи лъчения;
- Оценка на дозите и контрол на дозовото натоварване;
- Оценка на радиационния риск за населението и околната среда; действия за ограничаване на последствията до приемливо ниво;
- Разработване на методики, инструкции и процедури за радиационен контрол и радиационна защита; обучение на персонал;
- Решаване на нестандартни задачи, свързани с радиоактивността;
- Издаване на специализирана литература и др.
Като част от своята гама от продукти и услуги, Тита-Консулт ООД предлага проектиране, доставка, монтаж, поддръжка и сервиз на:
- Уреди и системи за радиационен контрол и дозиметрия, включително гама- и алфа- спектрометрични системи, алфа/бета броячи, системи за течносцинтилационна спектрометрия;
- Радиоизотопни плътномери, нивомери, нивосигнализатори, системи за измерване на концентрация, захарo- и влаго-съдържание и др;
- Стационарни, мобилни и преносими рентгенови системи за проверка на хора, багажи, товари и превозни средства;
- Уреди за детекция и идентификация на експлозиви и наркотици;
- Сертифицирани източници на йонизиращи лъчения;
- Разнообразие от системи за сигурност, контрол на достъпа, видеонаблюдение и др.
ВИЕ ИМАТЕ ПРОБЛЕМ С РАДИОАКТИВНОСТТА - НИЕ ГО РЕШАВАМЕ!
Референции:АЕЦ "Козлодуй", ДП "РАО", АЯР, ИЯИЯЕ към БАН, НЦРРЗ, ГД "ГП", Агенция "Митници"
Чужди партньори:Thermo (Германия); Berthold (Германия); ORTEC (САЩ); Automess (Германия); MS-Technologies (Израел); Nuctech (Китай); NUVIA Instruments (Германия).
Области на приложение: Ядрена енергетика
Продукти: Инженеринг на системи и инсталации за ядрени централи, Измервателно и тестово оборудване за атомна (ядрена) енергетика

« Назад
БФА
Екология & Инфраструктура
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2018 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media