TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

ТИТА-КОНСУЛТ ООД

Тита-Консулт ООД

Фирма: Тита-Консулт ООД
Държава:България
Град:София
Пощ. код:1164
Адрес:бул. "Джеймс Баучер" 5А
Телефон:02 964 0950
Факс:02 964 0950
Мобилен телефон:0885 105975
Електронна поща:office@thetaconsult.com
Уеб сайт:www.thetaconsult.com
 Влез на сайта на Тита-Консулт ООД
Ръководител:Явор Андреев - Управител
Лица за контакти:Явор Андреев - Управител
Структура в страната:Втори офис - гр. Козлодуй
Предмет на дейност:25 години ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА РАДИАЦИОННИЯ КОНТРОЛ И РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА:
- Въздушно гама сканиране на големи територии с детекторна система, носена от хеликоптер; оценка на замърсяването; изготвяне на карти;
- Наземно обследване (радиационно разузнаване) на елементи от инфраструктурата (терени, сгради, съоръжения и др.);
- Превоз на радиоактивни вещества;
- Измервания на йонизиращи лъчения;
- Оценка на дозите и контрол на дозовото натоварване;
- Оценка на радиационния риск за населението и околната среда;
- Третиране на радиоактивно замърсени почви и рекултивация на терени;
- Решаване на нестандартни задачи, свързани с радиоактивността;
Тита-Консулт ООД притежава всички необходими документи за своята дейност, включително:
- Сертификат за акредитация на Орган за контрол от вида С, съгласно EN ISO/IEC 17020:2012, със следния обхват:
• Радиационен контрол на работна, жизнена и околна среда, включително измерване на радон в околна среда, сгради и помещения;
• Проверка за херметичност на радиоактивни източници;
• Радиационен контрол на твърди материали, предвидени за рециклиране. Освобождаване от регулаторен контрол;
- Сертификат за съответствие на СУК, съгласно БДС EN ISO 9001:2015;
- Сертификат за съответствие на СУЗБУТ, съгласно BS OHSAS 18001:2007.
Тита-Консулт ООД предлага проектиране, доставка, монтаж, поддръжка и сервиз на:
- Уреди и системи за радиационен контрол и дозиметрия;
- Радиоизотопни плътномери, нивомери, нивосигнализатори, системи за измерване на концентрация, захарo- и влаго-съдържание и др;
- Стационарни, мобилни и преносими рентгенови системи за проверка на хора, багажи, товари и превозни средства;
- Уреди за детекция и идентификация на експлозиви и наркотици;
- Сертифицирани източници на йонизиращи лъчения.
ВИЕ ИМАТЕ ПРОБЛЕМ С РАДИОАКТИВНОСТТА - НИЕ ГО РЕШАВАМЕ!
Референции:АЕЦ "Козлодуй", ДП "РАО", АЯР, ИЯИЯЕ към БАН, НЦРРЗ, ГД "ГП", Агенция "Митници", Департамент по Енергетика на САЩ
Чужди партньори:Thermo (Германия); Berthold (Германия); ORTEC (САЩ); Automess (Германия); Nuctech (Китай); NUVIA Instruments (Германия).
Области на приложение: Ядрена енергетика
Продукти: Инженеринг на системи и инсталации за ядрени централи, Измервателно и тестово оборудване за атомна (ядрена) енергетика

« Назад
Енерджи ИНФО БГ
Енерджи ревю
Енерджи ИНФО БГ
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2020 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media