TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

ТИТА-КОНСУЛТ ООД

Тита-Консулт ООД

Фирма: Тита-Консулт ООД
Държава:България
Град:София
Пощ. код:1164
Адрес:бул. "Джеймс Баучер" 5А
Телефон:02 964 0950
Факс:02 964 0950
Мобилен телефон:0885 105975
Електронна поща:office@thetaconsult.com
Уеб сайт:www.thetaconsult.com
 Влез на сайта на Тита-Консулт ООД
Ръководител:Цветан Андреев
Структура в страната:офис гр. Козлодуй
Предмет на дейност:ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА РАДИАЦИОННИЯ КОНТРОЛ И РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА! 20 години Тита-Консулт ООД е на свободния пазар на труда и през това време се утвърди като надежден партньор на държавни предприятия и частни фирми, които имат отношение към радиационния контрол и радиационната защита. Тита-Консулт ООД притежава всички необходими документи за своята дейност, като:
- Сертификат за акредитация на Орган за контрол от вида С съгласно EN ISO/IEC 17020:2012;
- Сертификат за съответствие на Системата за управление на качеството с БДС EN ISO 9001:2008;
- Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения; - Лиценция за превоз на радиоактивни вещества;
- Лицензия за превоз на товари на територията на Република България;
- Удостоверение за строител първа група, строежи четвърта и пета категория;
- Разрешение за търговия на едро с медицински изделия и др.
Фирмата притежава практически опит, квалифицирани специалисти и технически средства за извършване на следните дейности:
- Въздушно гама сканиране (радиационно разузнаване) на големи територии с детектори, носени от хеликоптер; оценка на замърсяването; изготвяне на карти;
- Наземно обследване (радиационно разузнаване) на елементи от инфраструктурата (терени, пътища, сгради, съоръжения и др.); локализиране на зони със замърсяване;
- Радиационен контрол на твърди материали (метали, строителни отпадъци и др.); освобождаване от регулаторен контрол (безусловно и условно);
- Превоз на радиоактивни вещества;
- Измервания на йонизиращи лъчения;
- Радиационен контрол на работна и околна среда;
- Измерване на радон в околна среда, сгради и помещения;
- Оценка на дозите и контрол на дозовото натоварване;
- Доставка, монтаж, поддръжка и сервиз на уреди и системи за радиационен контрол и дозиметрия; рентгенови системи за контрол; системи за контрол на достъпа и др.
- Третиране на радиоактивно замърсени почви и рекултивация на терени;
- Проверка за херметичност на радиоактивни източници;
- Разработване на методики, инструкции и процедури за радиационен контрол и радиационна защита; обучение на персонал;
- Оценка на радиационния риск за населението и околната среда; действия за ограничаване на последствията до приемливо ниво;
- Решаване на нестандартни задачи, свързани с радиоактивността;
- Издаване на специализирана литература и др. ВИЕ ИМАТЕ ПРОБЛЕМ С РАДИОАКТИВНОСТТА - НИЕ ГО РЕШАВАМЕ!
Референции:АЕЦ "Козлодуй", ДП "РАО", АЯР, ИЯИЯЕ към БАН, НЦРРЗ, ГД"ГП"
Чужди партньори:Mirion Technologies - MGP (Франция), Rados (Германия, Финландия); Nuctech (Китай); Sony Professional Solutions (Европа)
Области на приложение: Ядрена енергетика
Продукти: Инженеринг на системи и инсталации за ядрени централи, Измервателно и тестово оборудване за атомна (ядрена) енергетика

« Назад
ER
БФА
Via Expo
Екология & Инфраструктура
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2017 TLL Media        Начало   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media