TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Старт Инженеринг АД

Други публикации на
Старт Инженеринг АД
Start Engineering
Фирма: Старт Инженеринг АД
Държава:България
Град:София
Пощ. код:1220
Адрес:ул. "Локомотив" №44
Телефон:02 931 61 46
Факс:02 931 99 66
Мобилен телефон:0898/ 690 666
Електронна поща:office@starteng.com
Уеб сайт:www.starteng.com
 Влез на сайта на Старт Инженеринг АД
Ръководител:Георги Емилов - Изпълнителен директор
Лица за контакти:Димитър Нинов - Търговски директор
Структура в страната:Клон София 02/ 931 61 46
Клон Автоматизация 02/ 931 07 84
Клон ОВиК 02/ 931 61 48
Клон Ел. Табла 02/ 938 12 68
Клон Монтажи 02/ 931 39 60
Клон Бургас 056/ 811 484
Клон Варна 052/ 613 246
Клон Пловдив 032/ 642 664
Клон Ст. Загора 042/ 602 308
Клон В. Търново 062/ 652 216
Предмет на дейност:„Старт Инженеринг” АД е водеща инженерингова фирма с традиции в областта на проектирането, монтажа, внедряването на нови технологии, автоматизацията и пусково-наладъчната дейност на големи енергийни и индустриални обекти.
Фирмата е наследник на Пусково-Наладъчно Управление към държавното предприятие „Монтажи“, с повече от 60 години история и опит в сферите на енергетиката - електропроизводство и разпределение, топлофикацията, металургията, химическата промишленост, циментовата промишленост, транспортната инфраструктура, екологията и съоръженията за опазване на околната среда. Фирмата е с утвърдени традиции по отношение на редица инженерингови дейности, които осигуряват пълния цикъл на реализация на проектите на фирмата, предоставяйки цялостен процес на обслужване. БДС EN ISO/IEC 27001:2013
Референции:Основните направления на „Старт Инженеринг” АД са разпределени в 11 отделни клона, разположени в 7-те най-големи областни града на България, обхващайки широк спектър от приложения на работата на специалистите на фирмата. Те включват редица проекти в следните направления: електроапаратура и съоръжения; КИП и автоматизация; отопление, вентилация и климатизация; производство и консултантска дейност. Проектите на фирмата обхващат, както територията на страната, така и редица международни обекти, в които „Старт Иженеринг” АД все по-активно налага своите позиции.
Чужди партньори:Фирмата разполага с въведена система за управление в областта строително-монтажни работи и проектиране, производство и монтаж, пусково-наладъчни дейности на електрически съоръжения до и над 1000V, КИП и автоматизация, ОВ съгласно изискванията на TUV стандартите:
- BS OHSAS 18001:2007;
- БДС EN ISO 9001:2008;
- БДС EN ISO 14001:2005.
Области на приложение: Топлоенергетика, Електроенергетика
Продукти: Оборудване за подготовка и подаване на твърди, течни и газообразни горива, Оборудване за водоподготовка и обработка на конденз, деаератори, съдове под налягане, Измервателно и тестово оборудване за топлоенергетика и топлоснабдяване, Трифазни генератори – синхронни и асинхронни, Монофазни генератори – синхронни, асинхронни, постояннотокови, Оборудване и системи за непрекъсваемо и аварийно електрозахранване, моторгенератори, Токозахранващи модули, зарядни устрйства за акумулатори, Прекъсвачи, разединители, защити, вентилни отводи ВН, Кабели, кабелна арматура, електропроводи, изолатори ВН, Защитни апарати, защити от пренапрежения, моторзащити СрН, Кабели, кабелна арматура, електропроводи, изолатори, Трансформатори СрН, трансформаторни постове, Автоматични прекъсвачи, разединители, контактори, предпазители НН, Кабели, проводници, шини, изолатори, съединители НН, Ключове, контакти, разпределителни кутии, клеми инсталационни материали НН, Електрозадвижвания СрН и НН, моторни пускатели, честотни инвертори, Системи и оборудване за коригиране на фактора на мощността, филтри за хармоници, Измервателно и тестово оборудване за електроенергетиката, Кабелоносещи и кабеловодещи системи, Заземителни инсталации ВН и Ср.Н, Мощни кондензатори и индуктори, Когенерационни инсталации

« Назад
Енерджи ИНФО БГ
Енерджи ревю
Енерджи ИНФО БГ
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2020 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media