TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

КОНТРОЛТЕСТ ООД

Контролтест ООД

Други публикации на
Контролтест ООД
Фирма: Контролтест ООД
Държава:България
Град:София
Пощ. код:1592
Адрес:бул. Асен Йорданов №12
Телефон:02 9786788, 9788114
Факс:02 9786788, 9788114
Електронна поща:ndt@controltest.eu
Уеб сайт:www.controltest.eu
 Влез на сайта на Контролтест ООД
Ръководител:Орлин Пенков, Крум Алексиев
Лица за контакти:Орлин Пенков, Крум Алексиев
Предмет на дейност:Неразрушаващ контрол:
* Радиографични методи на контрол: конвенционален, компютърен
* Ултразвукови методи на контрол
* Измерване дебелина на стена с ултразвук
* Контрол с проникващи течности
* Магнитно-прахов метод на контрол
* Магнитен метод на контрол на транспортни въжета
* Визуални методи на контрол
* Плътностни методи
* Непрекъснатост на изолации
* Вибрационен контрол и анализ на ротационни машини
* Вихрово токови методи за контрол
* Контрол на Твърдост: Викерс, Роквел, Бринел, Шор
* Контрол на геометрични размери
* Химически анализ на металите
Механични изпитания:
* Якост на опън
* Границата на провлачане
* Относително удължение и свиване
* Изпитването на огъване
* Ударно огъване /по метода на Шарпи/
* Макро и микроструктурен анализ
Електрически измервания до 1000V:
* Съпротивление на изолация
* Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
* Функционалност на прекъсвачи за защитно изключване /FI-прекъсвачи/
* Защитни и мълниезащитни заземителни инсталации
*Контрол на електрохимична защита от корозия (катодна защита)
Технически Инспекции и Супервайзерски контрол:
* Проверка на използваните материали (сертификати за произход или хим.анализ)
* Компетентност на изпълнителя (квалификация и сертификация на предприятието и персонала)
* Етапи и срокове на изпълнението
* Присъствие и контрол по време на тестове, изпитания и изпълнение на процеси при производството на продукта
* Оценка на специални процеси: заваряване и боядисване
* Финално инспектиране на маркировка, опаковка и експедиция.
Технически надзор на съоръжения с повишена опасност Съгласно Приложение 1 т.2 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на ТН на СПО на:
* Котли – парни и водогрейни с мощност над 116.3 kW
* Метални съдове за флуиди от група 2 работещи при свръхналягане PS<16 bar;TS<200°С и100
* Съдове за хладилни уредби
* Тръбопроводи за водна пара – 6 bar
* Газови съоръжения и инсталации
*Повдигателни съоръжения и подвижни работни площадки
Определяне остатъчен ресурс на материали и конструкции
Нотифицирана организация No.2413 съгласно директива:
* 2010/35/ЕС – „Оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане /ТРЕD/”.
* 2014/68/ЕС – „Оценяване съответствието на съоръжения под налягане /РЕD/”.
Одобрение на процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения.
Одобрение на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения.
Одобрение на персонал, който извършва изпитване без разрушаване, съгласно т.3.1.3 от Приложение №1 на Наредбата.
Чужди партньори:Applus - RTD, IPSI - France
Области на приложение: Газификация, въглища, нефт, Ядрена енергетика, Топлоенергетика, Електроенергетика
Продукти: Измервателно и тестово оборудване за атомна (ядрена) енергетика, Измервателно и тестово оборудване за топлоенергетика и топлоснабдяване, Измервателно и тестово оборудване за електроенергетиката, Заземителни инсталации ВН и Ср.Н

« Назад
Енерджи ИНФО БГ
Енерджи ревю
Енерджи ИНФО БГ
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2023 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media