TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

КОНТРОЛТЕСТ ООД

Контролтест ООД

Други публикации на
Контролтест ООД
Контролтест ООД
Фирма: Контролтест ООД
Държава:България
Град:София
Пощ. код:1592
Адрес:бул. Асен Йорданов №12
Телефон:02 9786788, 9788114
Факс:02 9786788, 9788114
Електронна поща:ndt@controltest.eu
Уеб сайт:www.controltest.eu
 Влез на сайта на Контролтест ООД
Ръководител:Орлин Павлов, Крум Алексиев
Лица за контакти:Орлин Павлов, Крум Алексиев
Предмет на дейност:Неразрушаващи методи:
* Радиографични методи на контрол
- Конвенционален
- Компютърен
* Ултразвукови методи на контрол
* Измерване дебелина на стена с ултразвук
* Контрол с проникващи течности
* Магнитно-прахов метод на контрол
* Магнитен метод на контрол на транспортни въжета
* Визуални методи на контрол
* Плътностни методи
- Контрол на херметичност
- Контрол на плътност - неразглобяеми съединения
- Контрол на якост и плътност без и със разрушаване
* Непрекъснатост на покрития, непрекъснатост на изолации и пробивно напрежение на изолации
* Вибрационен контрол и анализ на ротационни машини
* Вихрово токови методи за контрол
- Вид и разположение на повърхностни и подповърхностни нецялостности
- Дебелина на покритие върху феромагнитна и неферомагнитна основа
- Сортиране на метали
* Контрол на Твърдост - Викерс, - Роквел, - Бринел, - Шор
* Контрол на геометрични размери
* Химически анализ на металите
- Спектрален метод – съдържание на основни легиращи елементи на въглеродни и неръждаеми стомани (вкл. “C”;“ P”;“S”). Алуминий и алуминиеви сплави.
- Рентгенова спектрометрия на стомани, алуминиеви и месингови сплави(PMI)
Разрушаващи методи:
* Механични свойства
- Изпитване на опън
- Изпитване на натиск
- Якост на срязване
- точково огъване
- Ударно огъване/по метода на Шарпи/
* Металография на заварени съединения и основен метал
- Мaкроструктура
- Микроструктура
Електрически измервания до 1000V:
* Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
* Съпротивление на защитни заземителни уредби
* Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
* Съпротивление на изолация
* Защитни прекъсвачи /FI/ЗП - Допирно напрежение,съпротивление на заземяване, време за изключване и ток на задействане
Технически надзор на съоръжения с повишена опасност: Съгласно Приложение 1 т.2 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на ТН на СПО
* Котли – парни и водогрейни с мощност над 116.3 kW
* Метални съдове за флуиди от група 2 работещи при свръхналягане PS<16 bar;TS<200°С и 100* Съдове за хладилни уредби
* Тръбопроводи за водна пара – 6 bar* Газови съоръжения и инсталации
* Повдигателни съоръжения и подвижни работни площадки
Нотифицирана организация No.2413 съгласно директива:
* 2010/35/ЕС – „Оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане /ТРЕD/”.
* 2014/68/ЕС – „Оценяване съответствието на съоръжения под налягане /РЕD/”.
Одобрение на процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения.
Одобрение на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения.
Одобрение на персонал, който извършва изпитване без разрушаване, съгласно т.3.1.3 от Приложение №1 на Наредбата.
Технически Инспекции и Супервайзерски контрол:
* Размерен и документен контрол
* Надзор при изпитания и пробен монтаж на оборудване.
* Надзор на процеси, опаковка и експедиция на готова продукция.
Определяне Остатъчен Ресурс на материали и конструкции
Консултации по интегрирани системи за качество
Чужди партньори:Applus - RTD, IPSI - France
Области на приложение: Газификация, въглища, нефт, Ядрена енергетика, Топлоенергетика, Електроенергетика
Продукти: Измервателно и тестово оборудване за атомна (ядрена) енергетика, Измервателно и тестово оборудване за топлоенергетика и топлоснабдяване, Измервателно и тестово оборудване за електроенергетиката, Заземителни инсталации ВН и Ср.Н

« Назад
БФА
Екология & Инфраструктура
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2019 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media