TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

КОНТРОЛТЕСТ ООД

Контролтест ООД

Други публикации на
Контролтест ООД
Контролтест ООД
Фирма: Контролтест ООД
Държава:България
Град:София
Пощ. код:1592
Адрес:бул. Асен Йорданов №12
Телефон:02 9786788, 9788114
Факс:02 9786788, 9788114
Електронна поща:ndt@controltest.eu
Уеб сайт:www.controltest.eu
 Влез на сайта на Контролтест ООД
Ръководител:Орлин Павлов, Крум Алексиев
Лица за контакти:Орлин Павлов, Крум Алексиев
Предмет на дейност:Неразрушаващи:
• Радиографични методи на контрол: Конвенционален и компютърен
• Ултразвукови методи на контрол
• Измерване дебелина на стена с ултразвук
• Контрол с проникващи течности
• Магнитно-прахов метод на контрол
• Магнитен метод на контрол на транспортни въжета
• Визуални методи на контрол
• Плътностни методи
• Непрекъснатост на покрития, непрекъснатост на изолации и пробивно напрежение на изолации
• Вихровотокови методи за контрол
• Контрол на твърдост
• Контрол на геометрични размери
• Химически анализ на металите
Разрушаващи методи:
• Механични свойства: Изпитване на опън, Изпитване на натиск, Якост на срязване, 3-точково огъване, Ударно огъване /по метода на Шарпи/
• Металография на заварени съединения и основен метал: Микроструктура и мaкроструктура
Електрически измервания до 1000V:
• Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
• Съпротивление на защитни заземителни уредби
• Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
• Съпротивление на изолация
• Защитни прекъсвачи /FI/ЗП - Допирно напрежение, съпротивление на заземяване, време за изключване и ток на задействане
Технически надзор на СПО:
• Котли – парни и водогрейни с мощност над 116.3 kW
• Метални съдове за флуиди от група 2 работещи при свръхналягане PS < 16 bar; TS < 200°С и 100 < VxPS < 4000
• Съдове за хладилни уредби
• Тръбопроводи за водна пара – 6 bar < PS < 80 bar и гореща вода – 110°С < TS < 450°С и 100 < DxPS
• Газови съоръжения и инсталации
• Повдигателни съоръжения и подвижни работни площадки
Нотифицирана организация No.2413 съгласно директива:
• 2010/35/ EU – „Оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане /ТРЕD/”
• 97/23/ EU – „Оценяване съответствието на съоръжения под налягане /РЕD/”
Технически Инспекции и Супервайзерски контрол:
• Размерен и документен контрол
• Надзор при изпитания и пробен монтаж на оборудване
• Надзор на процеси, опаковка и експедиция на готова продукция
Определяне Остатъчен Ресурс на материали и конструкции.
Консултации по интегрирани системи за качество.
Чужди партньори:Applus - RTD, IPSI - France
Области на приложение: Газификация, въглища, нефт, Ядрена енергетика, Топлоенергетика, Електроенергетика
Продукти: Измервателно и тестово оборудване за атомна (ядрена) енергетика, Измервателно и тестово оборудване за топлоенергетика и топлоснабдяване, Измервателно и тестово оборудване за електроенергетиката, Заземителни инсталации ВН и Ср.Н

« Назад
ER
БФА
Via Expo
Екология & Инфраструктура
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2017 TLL Media        Начало   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media