Енерджи Инфо БГ 2024

ENERGYINFO.BG 14 ма, посветена на изследване на света на възобновяемата енергия и нейния трансформиращ потенциал. Във всеки епизод се потапяме в интересни дискусии с гости от различни сектори. Темите, свързани с възобновяеми енергийни източници, се коментират от експерти, учени, политици, бизнес лидери, представители на неправителствени организации и преподаватели, като всички те споделят своите знания, опит и прозрения в сферата. България трябва да изгражда устойчиви енергийни системи с оглед постигането на общите цели на ЕС В България, като част от общия европейски енергиен преход, основните тенденции в енергетиката са насочени към развитието на възобновяеми източници на енергия, повишаване на енергийната ефективност и усъвършенстване на енергийната инфраструктура. В този контекст България има необходимостта да изгражда устойчиви енергийни системи, които да допринесат за постигането на общите цели на Европейския съюз. Съществуващите предизвикателства обхващат не само финансовите инвестиции и технологичното развитие, но и гарантирането на енергийната сигурност и справедливия социално-икономически преход. Следователно, страната се нуждае от стратегическо управление и политическа воля, за да се осигури успешното прилагане на прехода към по-устойчива енергетика. Преходът към по-устойчива енергетика изисква стратегическо управление д-р инж. Веселин Тодоров, председател и учредител на Сдружение „Соларна Академия България“, за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ През 2023 г. организирахме събитията „Власт и бизнес – заедно за чиста енергия“, „Презареди кариерата си: кариерно изложение и форум“ и първи международен форум и изложение „Be Renewable|Енергийна еволюция 2023: Европейски практики, местно приложение“. Осъществиха се с подкрепа от различни институции, присъствие на министри, експерти и международно участие на компании от сектора на енергетиката. Активно участвахме в обсъждането на актуални теми от сектора на енергетика, като използвахме своята експертиза, за да подпомагаме изграждането на една подобра среда за развитие на бизнеса в България. Сред активностите ни са участието ни в проект по обсъждане за приемане на Закон за браншовите организации, внасяне на предложение за промяна на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗИД на ЗЕВИ), участие в заседание на Комисия по енергиен преход, входиране на възражение на критериите за процедура за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия, участие в конференция „Енергийна стратегия на България: план за енергийна сигурност“. Стартирахме собствен YouTube канал, в който развиваме подкаст, представляващ медийна платфорВ контекста на Европейския съюз ключовите предизвикателства включват координацията на енергийните политики и стандарти, съгласуването на инфраструктурните проекти и гарантирането на енергийна сигурност за всички държави членки. Също така, необходимо е да се подкрепят иновациите и научноизследователската дейност в областта на енергетиката, за да се постигне целта за зелена икономика в рамките на Европейския съюз. Подпомагаме изграждането на партньорства между бизнеса и образователните институции През тази година се фокусираме върху създаването на специализирани курсове и събития, които да предоставят необходимите знания и умения за работа в енергийния сектор. Организираме обучения, които съчетават теорията с практиката и насърчават иновациите и сътрудничеството с индустрията. Правим усилия в посока на това да съдействаме за изграждането на партньорства между фирми и образователни институции, за да се осигури реален опит и възможности за стажове на студенти и ученици. Също така се стремим да комуникираме с представители на академичните среди за необходимостта от създаване на обучителни програми, които да отразяват текущите тенденции и изисквания в енергийния сектор, като сме готови да им съдействаме със своя практически опит и ресурсите, с които разполагаме.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=