TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Енерджи Инфо БГ » Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Дейността на АУЕР е от ключово значение при изпълнение на държавната политика по повишаване на EE и предоставянето на енергийни услуги

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), за Годишния алманах на българската енергетика ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ:

Дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие през 2014 г. бе съсредоточена в изпълнение на функциите за осъществяване на контрол и набиране на информация по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. Агенцията продължава да участва в редица международни проекти, както и да реализира проекти, финансирани по линия на оперативните програми на Европейския съюз.

Успешно приключи проект "Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване на държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите източници на енергия". Проектът е финансиран по линия на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК). В резултат на неговото изпълнение в агенцията беше създадена и внедрена информационна система, включваща
електронно издаване на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници на производителите на зелена енергия.

Очакваме в следващите месеци производителите да оценят облекчената процедура за издаване на гаранции, подаването на заявления по електронен път, както и възможността за ползване на информация от събраната база данни. Проектът получи награда за добра практика от управляващия орган на ОПАК.

Предизвикателство през 2015 г. е изпълнението на всички текущи дейности, свързани с изпълнението на Закона за енергийна ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, успоредно със завършването на проекта "Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност".

Продължаваме доброто сътрудничество с Оперативна програма "Административен капацитет", като целта е
разширяване на предоставяните електронни услуги
подобряване и оптимизиране на работата на агенцията, което създаде предпоставки за инициирането на три нови проекта:
"Оптимизиране на структурата на АУЕР в резултат на извършен функционален анализ";
"Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги”;
"Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията".
Предизвикателствата в енергийния сектор са наистина сериозни, още повече, че
предстои ускорено въвеждане в нормативната уредба на всички изисквания на Директива 2012/27/ЕС
относно енергийната ефективност. Тази Директива разширява обхвата на политиката по енергийна ефективност и поставя нови, по-високи цели за енергийна ефективност пред България. В новите изисквания могат да се откроят няколко основни момента. Основна целева група в задълженията за спестяване стават търговците с енергия, като не се отменят досегашните им задължения, както и задълженията на собствениците на сгради и собствениците на промишлени системи, произтичащи от въведената през 2008 г. с все още действащия Закона за енергийната ефективност Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги.

Очаква се разработването на редица стратегически документи: Национална стратегия по енергийна ефективност; Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия; Национален план за "обновяване" на сградите – държавна собственост. Държавната политика по енергийна ефективност мобилизира усилията на няколко министерства: Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това от своя страна предполага нова, координираща функция на АУЕР. Очаква ни сериозна работа през годината, за да отговорим на очакванията на бизнеса и гражданите.

Via Expo
БФА
Екология & Инфраструктура
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2018 TLL Media        Начало   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media