TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

Камен Колев, заместник-председател на Българска стопанска камара

Енерджи Инфо БГ » Камен Колев, заместник-председател на Българска стопанска камара

Необходими са стабилност и предвидимост в сектор Енергетика

Камен Колев, зам.-председател на Българска стопанска камарa (БСК), за Годишния алманах на българската енергетика ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ:

Енергетиката трябва да работи за икономиката, като решенията в областта са в полза и на енергийните дружества, и на потребителите от бизнеса. БСК отдавна поставя въпроса за кроссубсидирането на цените на енергията на регулирания пазар, при което регулаторът прехвърля тежестта от домакинствата към бизнеса. Поддържането на изкуствено ниска цена на енергията за домакинствата с цел провеждане на социална политика обрича на неуспех

политиката по енергийна ефективност
Това ограничава конкурентоспособността на предприятията, повишава себестойността на продукцията им, блокира създаването на нови работни места. Активно работим и по проблемите на свободния пазар на енергия, където се въведоха промени в таксите, стимулиращи износа на ток за сметка на по-високи цени за местните потребители. Общото впечатление е, че у нас цените са най-ниски, но това се отнася за регулираните цени за домакинствата. За големите консуматори цените в България са най-високи в Европа. А именно индустрията формира голяма част от стоковия износ и създава брутния вътрешен продукт. Отрасли като производството на цветни метали (катодна мед, цинк), стъкларската промишленост и др., са енергийно интензивни независимо от технологията.

Те са най-потърпевши от високите добавки за зелена и кафява енергия в микса на свободния пазар и поемат приблизително половината от цената на задълженията към обществото. Това са 23 предприятия в тежки базови индустрии, които плащат около 90-100 млн. лева от общо предвидената такса "задължения към обществото" в размер на 200 млн. лв. Смятаме, че таксата, която плащат големите консуматори, трябва да се ограничи, за да не се натоварва индустриалното производство. В Австрия две трети от тези задължения се заплащат от домакинствата. През последните години енергийната политика у нас беше погрешна.

Наблегнахме почти изцяло на зелената енергия и на възобновяемите източници
а подценихме енергийната ефективност. Отчитаме като грешка преждевременното изпълнение на целите по отношение дела на ВЕИ до 2020 г. Решение е за това надвишаване да емитираме зелени сертификати, които да бъдат закупувани от страни, изоставащи в изпълнението на своите цели. Тези потенциални приходи могат да компенсират част от дефицита в НЕК, получен вследствие на изкуственото намаляване на цената на регулирания пазар. Посредством зелените сертификати той може да бъде стопен наполовина. И през 2015 г. усилията ни отново ще бъдат насочени към подобряване на нормативната база, създаване на стабилност и прогнозируемост в сектора. ЕРП-тата трябва да имат гарантиран ресурс за инвестиции.

Необходим е цялостен и устойчив подход към енергийната система
За да има ефективна политика в областта на енергийната ефективност, е необходима реална и устойчива цена на електроенергията, без изкуствено задържане и намаляване. Поддържайки ниска цена, обричаме газификацията на застой. У нас са газифицирани едва 1% от домакинствата, докато в Холандия са около 90%. Оперативните програми ще бъдат основен източник на финансиране и през новия програмен период 2014-2020 г. Схемите за закупуване на енергоспестяващо оборудване ще продължат паралелно със схемите за финансиране на иновации. Важно е да има балансирано развитие по веригата. Фирмите трябва да имат по-улеснен достъп до кредитиране и да акумулират средства. Навсякъде, където има възможности в сектора - от мините, през производителите, преноса и разпределението, до консуматорите - трябва да се отваря пазарът, да има либерализация и условия за конкуренция.

Via Expo
БФА
Екология & Инфраструктура
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2018 TLL Media        Начало   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media