TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България

Енерджи Инфо БГ » Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България

АТЕБ цели насърчаване и подпомагане на пазарните отношения в енергийния сектор

Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ)

През 2014 г. продължи тенденцията от 2013 г. за активно развитие на електроенергийния пазар в страната. Наблюдава се постоянно увеличение на броя на консуматорите, които се възползват от предимствата, които предлага либерализираният пазар, и купуват своята електроенергия по свободно договорени конкурентни цени и намаляват своите енергийни разходи. Техният брой в края на 2014 г. надхвърля 4000, за сравнение в края на 2012 г. бяха не повече от 200. В резултат, доставките до крайни клиенти вече достигат 1200-1300 МВт в дневните часове.

Важният за електроенергийната ни система износ на електроенергия се запази
на стабилни нива през 2014 г. Съгласно данни на Електроенергийния системен оператор, през годината България е изнесла над 9 ТВтЧ, което е увеличение с 50% спрямо 2013 г., и по наша експертна оценка е донесло приходи от 850-900 млн. лв. на българските електроенергийни компании. Важно е да се отбележи, че тези приходи се генерират основно с местни енергийни ресурси като въглища и вода, т.е. те остават изцяло в различните звена на енергийната верига в страната. В допълнение, енергийната система на страната е много по-добре балансирана; основните централи работят с по-висока мощност, което повишава и ефективността им; добивът на въглища е значително повишен; и не на последно място, България запазва отново своята позиция на основен износител в региона на Югоизточна Европа.


В средата на годината беше въведена

нова система за администриране на пазара на електрическа енергия
и нов механизъм за определяне на цените на балансиращата енергия, което доведе до значителни стресове за пазарните участници. Поради слабости в нормативната рамка цените достигнаха екстремални стойности като 1900 лв./МВтЧ за недостиг и отрицателни цени за излишък.

В резултат на проведени активна комуникация и срещи на АТЕБ и други заинтересовани страни с ДКЕВР, Комисията взе адекватни мерки и определи пределни цени на балансиращата енергия, което доведе до ограничаване на ценовите крайности. Друга слабост в работата на балансиращия пазар е липсата на прозрачност при определяне на цените за балансиращата енергия. От АТЕБ очакваме ЕСО ЕАД да започне да публикува общодостъпна информация за почасовите цени, за отделните ценообразуващи елементи и за активираните източници на балансираща енергия.

Сред основните цели на АТЕБ са насърчаване и подпомагане на развитието на пазарните отношения в електроенергийния сектор в страната, усъвършенстване на пазарната инфраструктура и на принципите и механизмите на нормативната уредба, регулираща отношенията на пазара. Към постигане на тези цели ще са насочени и усилията ни през 2015 г. За осъществяването им ние поддържаме активна комуникация на ръководно и експертно ниво с отговорните институции като МЕ, ДКЕВР, както и с основните производители на електроенергия. При осъществяване на дейността активно сътрудничим и с Европейската федерация на търговците на електроенергия, които са наш важен партньор, който споделя своята експертиза и опит от по-развитите европейски пазари.

Via Expo
БФА
Екология & Инфраструктура
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2018 TLL Media        Начало   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media