TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

Лияна Аджарова, председател на Асоциацията на българските енергийни агенции

Енерджи Инфо БГ » Лияна Аджарова, председател на Асоциацията на българските енергийни агенции

АБЕА прилага модерно енергийно планиране, моделиране и прогнозиране на общинско и регионално ниво

Лияна Аджарова, председател на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА)

През 2014 година AБEA утвърди функционирането на офиса за технологичен трансфер на знания, информация и добри практики за качество на въздуха (КАВ), климатичните промени, потреблението на енергия и ВЕИ.

АБЕА оказва ценно съдействие на общини и предприятия за анализиране на замърсяването на въздуха, за разбиране на причините за генерирането на фините прахови частици, количествено оценявайки приноса  на всеки източник на замърсяване. Тези оценки, базирани на дисперсионно моделиране, помагат да се разработят сценарии на въздействия, да се обосноват и разработват мерки и сценарии за въздействие и намаляване на замърсяването.

Предлаганите мерки се базират и на добри европейски и световни практики, адаптирани за българския контекст. АБЕА използва най-съвременните софтуерни продукти за дисперсионно моделиране. АБЕА прилага модерно енергийно планиране, моделиране и прогнозиране на общинско и регионално ниво. Чрез използване на съвременни методи АБЕА интегрира енергийно потребление, нови енергийни технологии с икономически модели, за да прогнозира и оцени сценарии за средносрочно и дългосрочно енергийно развитие.

АБЕА оказва съдействие за разработване и мониторинг на общински планове
за устойчиво енергийно развитие в рамките на Конвента на кметовете, общински планове за действие за намаляване на замърсяването на въздуха, общински планове за действие за оползотворяване и управление на отпадъците.

Офисът за технологичен трансфер се оборудва с мобилна станция за измерване на контролираните параметри на замърсяването на въздуха. Предлаганите от офиса услуги за анализ на КАВ, прогнози и управление на качеството на атмосферния въздух, енергийното потребление и опазването на околната среда, се приложиха в пилотни общини.

АБЕА продължава да изпълнява проекта ENSPOL
за подпомагане въвеждането на белите сертификати за енергийна ефективност в България. Проектът трансферира опит от различни страни като Великобритания, Холандия, Дания, Италия, Австралия и САЩ, предлагайки най-добрите решения, подходящи за Българския контекст. Изгражда се обсерватория за изпълнение на задълженията за енергийни спестявания в България.

Основните предизвикателства в дейността на АБЕА са свързани с убеждаването и подпомагане на общините да бъдат по-амбициозни за намаляване на замърсяването на въздуха, за въвеждане на интелигентен сграден и градски енергиен мениджмънт, за промяна начина на отопление в обществените  и жилищни сгради чрез използване на ВЕИ. За енергийните агенции като иновативни организации, изграждащи своята експертиза въз основа на реализирани множество Европейски проекти и разполагащи с необходимите знания, умения и инструменти, енергийната и екологичната модернизация на българските общини и техните граждани е най-голямото предизвикателство.

Обсерваторията за изпълнение на задълженията за енергийни спестявания
ще предоставя информация на заинтересованите страни - търговци на енергия и горива за схеми за прилагане по отношение на крайните потребители – домакинства и малки и средни предприятия.
През 2015 г. ще се проведе 11-ата Национална конференция за енергия, околна среда, климат и зелена икономика. Ще бъдат отличени и победителите в Националната ВЕИ лига в категориите биомаса и слънчева енергия.

Via Expo
БФА
Екология & Инфраструктура
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2018 TLL Media        Начало   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media