TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

EVN България

Енерджи Инфо БГ » EVN България

Компанията ще продължи да развива нови услуги с цел подобряване на клиентското обслужване

EVN България за Годишния алманах на българската енергетика ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ:

През 2014 г. EVN България отново бе във фокуса на общественото и институционално внимание. Същевременно компанията трябваше за поредна година да развива своята лицензионна дейност в условия на силно ограничени възможности за инвестиции в мрежата и клиентско обслужване. Въпреки това EVN България продължи своята дейност като се концентрира върху важните за клиентите си приоритети: сигурност на доставките, подобрения на услугите и клиентската информираност. С оглед на това бяха продължени някои важни проекти, които целят усъвършенстване на използваните технологии и за подобряване на клиентската информираност.

Сред основните акценти в дейността на EVN България през 2014 г. беше

по-нататъшното намаляване на технологичния разход
В тази сфера бяха предприети важни мерки, включително подобрения по мрежата по места. Продължиха и засилените проверки по битови и стопански обекти. Важна мярка беше развитието на проекта за монтиране на електромери с дистанционен отчет в някои от големите градове в Югоизточна България – Пловдив, Стара Загора, Сливен и Бургас.
Важен аспект в дейността на EVN България през 2014 г. беше по-нататъшното развитие на онлайн услугите на компанията - новите възможности на системата "EVN Oнлайн плюс" за бързо, директно и сигурно плащане на задължения за електро- и топлоенергия, както и SMS и имейл услугите.

Грижата за клиентите през 2014 г. намери израз в редица информационни кампании, които EVN България стартира проактивно през различните сезони предвид необходимостта от информация до клиентите. Компанията проведе и редица директни разяснителни кампании сред потребителите. Успешно бяха развити новите инициативи "Клиентски съвет" и "EVN при вас", чрез които се разшири диалогът с клиентите, което ще бъде акцент и през 2015 г.

И през 2015 г. едно от основните предизвикателства пред EVN България ще бъде продължаване процеса за намаляване на технологичния разход. Наред с това EVN България ще продължи с проекти за осигуряване на електрозахранването в  райони, където е необходимо и запазване на достигнатото ниво на сигурност на доставките. Важен аспект ще бъде продължаващият процес по либерализация на пазара на електроенергия.
През 2015 г. компанията ще продължи и

дейностите по монтаж на електромери с дистанционно отчитане
Наред с това през 2015 г. EVN България ще продължи да развива нови услуги с цел подобряване на клиентското обслужване. Клиентският интерес към инициативи като "ЕVN при Вас" дава основания на компанията да продължим информационните си кампании към клиентите и предоставяне на навременна информация по важни за тях теми.
2015 г. ще бъде важна и за проекта “Живот за царския орел” (Life for safe grid), финансиран по програма LIFE+ на Европейската комисия. Неговата цел е да се намали смъртността при царския орел (Aquila heliaca).

По този проект предстои стартиране на някои от инвестиционните дейности, включващи кабелиране (вкарване под земята) на електропроводи с обща дължина 45 км, изграждане на ПАС система (изолирани кабели) с обща дължина 15 км, както и поставяне на защитни изолации за защита на птици при общо 2740 стълба от мрежата.

Via Expo
БФА
Екология & Инфраструктура
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2018 TLL Media        Начало   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media